لطفاً از غرفه شرکت دمکو واقـع در سالن 38، در بیستمین نمایشـگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیـمـی از تاریخ 16 لغایت لغایت 19 اردیبهشت ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه هــای بین المللی تهران دیدن فرمائید.

All our partners, are welcome to visit our stand at the Tehran 20th International Oil, Gas, Refining & Petrochemical Exhibition (hall 38). We are pleased to see you in Tehran.

Date: May 6-9, 2015
Venue: Tehran Permanent Fairground